Kalender:

Søndag den 11. december kl. 14.30
Årets flotte julekoncert...............................................ooo000ooo.............................................................

Kontakt: Jonna Jakobsen, telf.: 40 88 25 33