Historie

Den 14. september 1987 blev Grenaa Blæserne dannet på foranledning af Henning Stoffer og Knud Hansen. Ideen var, at Grenaa skulle have et orkester, der ved festlige lejligheder kunne underholde borgerne.

De første 5 år fungerede Grenaa Blæserne som et marchorkester med regimentsmusiker Bent Otto som dirigent-

I de næste 10 år var Max Kielgast dirigent. Max Kielgast har også bidraget til orkestrets repertoire med egne arrangementer af forskellige populære musikstykker.

I en kort periode var orkestret dirigeret af Torsten Rieper, hvorefter Marianne "Trut" Hansen trådte til i 2003.

Med årene steg antallet af medlemmer og orkestret fungerer i dag mest som koncertorkestret med den dynamiske lokale dirigent Peter Præstholm, der har været ved roret siden 2006.

Kontakt: Jonna Jakobsen, telf.: 40 88 25 33